Društvo

U Srbiji trenutno nema aktivnih 5G stanica

Izvor: DJB

“Nakon što nam se obratio veliki broj građana s molbom da saznamo da li u Srbiji postoji 5G mreža, obratili smo se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i RATEL-u s pitanjima kada je počelo postavljanje predajnika 5G mreže, na kojim tačno lokacijama, kada se planira pokrivanje cele teritorije Srbije 5G mrežom i da li su vršene analize uticaja 5G mreže na životnu sredinu.

U odgovoru koji smo dobili od Ministarstva napominje se i da su u prethodnom periodu već bile izdate 4 privremene dozvole: operateru Telenor za jednu lokaciju i operateru Telekom za tri lokacije, ali da su te dozvole istekle i da su te bazne stanice isključene, te da trenutno nema aktivnih stanica 5G mreže u Srbiji. Detaljnije informacije o periodu u kome su one bile aktivne i na kojim tačnim lokacijama dobili smo od RATEL-a (Regulatorne agencije za elektronske komunikacije):

1) Telenor je imao privremenu dozvolu za jednu baznu stanicu u Naučno-tehnološkom parku na Zvezdari od 21. juna do 19. avgusta 2019. godine. 
2) Telekom je imao privremenu dozvolu za jednu lokaciju na Savskom vencu, na Beogradskom sajmu u Bulevaru Živojina Mišića od 01. oktobra do 29. decembra 2019. godine. 
3) Telekom je imao privremenu dozvolu za dve lokacije na Novom Beogradu (Zemunska 26 i Jurija Gagarina 147) od 18. februara do 17. aprila 2020. godine.

Što se tiče našeg pitanja o o tome da li su rađene analize uticaja na životnu sredinu, odgovori Ministarstva i RATEL-a se donekle razlikuju. Dok Ministarstvo insistira da se pojedinačne privremene dozvole i ne mogu dobiti bez podataka o proceni uticaja na životnu sredinu, koje moraju biti sastavni deo zahteva za izdavanje dozvole, RATEL napominje da za sada ne postoje analize uticaja 5G mreže na životnu sredinu u našoj zemlji, te da se moramo oslanjati na rezutate evropskih i svetskih institucija koje se time bave.

RATEL takođe naglašava da za sada ne postoje osnovni uslovi za početak implementacije 5G mreže u Srbiji, jer tome moraju prethoditi kako donošenje Pravilnika o minimalnim uslovima za prodaju radio-fekvencijskih opsega, tako i javno nadmetanje, izdavanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija i pojedinačnih baznih stanica, kao i kontrola korišćenja izdatih dozvola. S druge strane, Ministarstvo u svom odgovoru najavljuje da će se već do kraja ove godine organizovati aukcija za prodaju prava korišćenja radio-frekvencija.

Potrebe ljudi za novim tehnologijama i bržim kanalima komunikacije u celom svetu, pa i u Srbiji, su evidentne i lako razumljive. Sa druge strane potpuno se nipodaštava naučni pristup u eliminisanju svih sumnji u potencijalne negativne efekte novih tehnologija po životnu okolinu i zdravlje ljudi. Interes globalnih korporacija je da smanje svoje troškove i izbegnu svaku vrstu kontrole i analize potencijalnih negativnih posednica tehnolotije. Interes društva su i nove tehnologije i životna okolina i zdravlje ljudi. Ono što je izuzetno važno za pravilan izbor i prihvatanje svih novih tehnologija i izbegavanje straha ljudi je potpuna transparenost u pogledu njihovog uvođenja kao i ozbiljne studije uticaja tih tehnologija na životnu sredinu i zdravlje ljudi”, stoji u saopštenju pokreta Dosta je bilo.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 15. 07. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x