Svet

Evropska komisija predložila novi Pakt o migraciji i azilu

Izvor: Beta

Evropska komisija danas je predložila novi Pakt o migraciji i azilu koji treba da omogući sveobuhvatan evropski  pristup tom pitanju, pravdenu podelu odgovornosti i solidarnosti, promenu paradigme u saradnji sa zemljama van EU i poboljšanje i ubrzavanje procedura.

Komisija je ocenila da važeći sistem više ne funkcioniše, da EU u poslednjih pet godina nije bila u stanju da ga popravi i da je zato, nakon širokih konsultacija i procene stanja, odlučila da ga unapredi.

“Predložili smo evropsko rešenje kako bi obnovili poverenje izmedju članica i poverenje gradjana u naše kapacitete da upravljamo migracijama kao Unija… Vreme je da zajedno odgovorimo na izazov migracija uz pravu ravnotežu izmedju solidarnosti i odgovornosti”, rekla je predsednica EK Ursula fon der Lajen.

Prvi stub pristupa EK izgradnji poverenja u oblasti migracija i azila podrazumeva bolje i efikasnije procedure koje prvi put uključuju skrining pred ulazak a koji obuhvata identifikaciju svih ljudi koji prelaze spoljne granice EU bez dozvole ili su iskrcani posle spasilačkih operacija.

To će podrazumevati i zdravstvene i bezbednosne provere, uzimanje otisaka prstiju i registraciju u bazu podataka Eurodac. Nakon toga će lica biti usmerena na procedure.

U sklopu procedure na granici će se brzo donositi odluke o azilu ili vraćanju, saopštila je Komisija.

Istovremeno će biti unapredjene sve ostale procedure radi boljeg nadzora i operativne podrške agencija EU a digitalna infrastruktura EU biće modernizovana za upravljanje migracijama.

Drugi stub Pakta je poštena podela odgovornosti i solidarnosti i članice će imati obavezu da medjusobno deluju u tom duhu.

Kako se navodi, svaka članica, bez izuzetaka, moraće da doprinese i da bude solidarna u vreme pojačanog pritiska, da pomogne stabilzaciju ukupnog sistema, podrži članice EU pod pritiskom i obezbedi da Unija ispuni svoje obaveze u humanitarnoj oblasti.

Komisija će, zavisno od situacije, predložiti sistem fleksibilnih doprinosa svake članice – od preseljenja azilanta iz zemlje u koju je prvo ušao, do preuzimanje obaveze za vraćanje osoba bez prava na boravak i različitih vidova operativne podrške.

“I dok je novi sistem zasnovan na saradnji i fleskibilnim formama podrške koji počinju na dobrovoljnoj bazi, u vreme pristiska na neku članicu tražiće se mnogo značajniji doprinosi”, navela je EK.

Kada je reč o promeni paradigme u saradnji sa zemljama van EU, Unija će promovisati “dobro skrojeno” i uzajamno korisno partnerstvo sa trećim zemljama.

To će, navela je EK, pomoći da se odgovori na izazove poput krijumčarenja migranata, kao i da se efikasnije sprovode sporazumi o readmisiji.

Cilj novog paketa je i unapredjenje zajedničkog EU sistema za povratak sa ciljem da pravila EU o migraciji budu kredibilnija.

Realizacija tog stuba novog Pakta uključuje efikasnije pravne okvire, snažniju ulogu Fronteksa i novoimenovanog koordinatora EU za povratak.

Komisija će takodje predložiti zajedničko upravljanje migracijama sa boljim strateškim planiranjem kako bi se osiguralo uskladjivanje politike EU i nacionalnih politika, kao i pojačano praćenje upravljanja migracijama radi jačanja medjusobnog poverenja.

Potpredsednik EK za promociju evropskog načina života Margaritis Shinas rekao je da Pakt predstavlja “deo koji je nedostajao za sveobuhvatan pristup evropskoj politici migracija”.

Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson rekla da se Paktom štiti pravo na traženje azila.

Predloženi Pakt o migracijama i azilu sada treba da razmotre Evropski parlament i Savet i da usvoje niz neophodnih zakona kako bi zaista zajednička EU politika azila i migracija postala stvarnost.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 15. 07. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x